Čtvrtek , 20. 06. 2024

Leoš

Ochrana soukromí / GDPR

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme. 

1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.1. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. 

1.2. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Freestyle Media, s.r.o., IČO 06165231, se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, (dále jako “Společnost” nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti. 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME 

2.1. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb: 

2.1.1. Pro účely uzavření, správy smlouvy a realizaci dodávky, služby či nabídky (kalkulace) 

 1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa) 
 2. Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo) 
 3. Název firmy, IČO/DIČ, sídlo, dodací adresa (pokud jste podnikatel). 

2.1.2. Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky 

 1. Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa, datum a čas příchodu …) Automaticky zpracováváme i cookies. K tomu využíváme nástroje Google Analytics, který vaše osobní údaje anonymizuje. To znamená, že cookies, které máme k dispozici, již není možné přiřadit konkrétní osobě. 
 2. Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi. 

2.1.3. Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy 

 1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa) 
 2. Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo) 
 3. Název firmy, IČO/DIČ, sídlo, dodací adresa (pokud jste podnikatel)

2.2. Osobní údaje získáváme přímo od Vás a jen takové, které nám poskytnete (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu). 

3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME 

3.1. Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům: 

 1. k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky; 
 2. komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu; 
 3. analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům; 
 4. řešení Vašich reklamací a stížností; 
 5. plnění našich zákonných povinností; 

3.2. Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely. 

3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, kdy trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále také tři (3) roky po jejich ukončení. Pokud Zákazník svůj souhlas se zpracováním odvolá, společnost Freestyle Media, s.r.o. vymaže nebo zničí výše uvedené osobní údaje nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odvolání souhlasu. 

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože: 

 1. je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 2. je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní); 
 3. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb); 

4.2. S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@digilidi.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti. 

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

5.1. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: 

a.  poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti, či IT správcům (hosting, CRM, cloud) a dalším třetím stranám; 

b.  jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.). 

5.2. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti ze skupiny a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR. 

6. COOKIES 

6.1. Automaticky zpracováváme i cookies. K tomu využíváme nástroje Google Analytics, které vaše osobní údaje anonymizují. To znamená, že cookies, které máme k dispozici, již není možné přiřadit konkrétní osobě. 

Z toho důvodu nejsme schopni sledovat chování konkrétního uživatele na našem webu. Tím vám zaručujeme maximální anonymitu. 

6.2. Cookies shromažďuje skript společnosti Google Inc., který je umístění ve zdrojovém kódu našich webových stránek. Vaše cookies tak předáme společnosti Google k tomu, aby je anonymizovala. Teprve s těmito anonymizovaný cookies pracujeme my. Anonymizované cookies již nejsou osobními údaji. Samotný proces anonymizace, resp. předání k anonymizaci, je zpracováním osobních údajů, který činíme na základě právního titulu oprávněného zájmu. 

Co je soubor cookie? 

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. 

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.


K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na stránce www.digilidi.cz používáme tyto cookies: 

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technická cookies. Bez nich by náš internetový obchod vůbec nemohl vůbec fungovat. 

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu. 

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.) 

Poznatky z těchto cookies nepoužíváme ani pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze s počítače).

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat 

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají. 

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze s počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našich www stránek.

6.3. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost: 

a. zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies) 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA 

7.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva: 

 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva; 
 2. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti; 
 3. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 4. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (I) již nejsou dále potřebné pro 
 5. další zpracování; (II) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (III) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (IV) byly zpracovány nezákonně; nebo (V) musejí být vymazány podle právních předpisů; 
 6. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (I) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (II) zpracování je protizákonné; (III) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (IV) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy; 
 7. právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (I) pro účely přímého marketingu nebo (II) pro účely našich oprávněných zájmů; 
 8. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 9. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

7.2. Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže. 

8. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

8.1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

8.2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů. 

9. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA 

9.1. Kromě webové adresy www.digilidi.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná v sídle společnosti. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže. 

9.2. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době 9.00 – 16.00 hod.) na tel. č.: +420 77 99 70 200, elektronicky na e-mail adrese info@digilidi.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti. 

V Praze dne 24.5.2018

Odebírat novinky

Přihlásit se

Jestě nemáte účet? Zaregistrujte se zde.