Neděle , 23. 06. 2024

Zdeňka

Podvodné emaily od exekutora rozesílají viry

16. 07. 2014

16. 07. 2014

Přišel mi již druhý takový email, vždy jsem jej smazal a neřešil to. Už to ale říkali v rádiu! :o) Možná neuškodí upozornit na toto nebezpečí čtenáře, napadlo mě v tu chvíli…

Celý email působil na první pohled důvěryhodně (až na pár pravopisných chybiček), dokonce i jména v něm užitá byla skutečná (viz citace beze jmen).

TIP: Bezpečnost ve znamení (nejen) cloudu

Předmět: „VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE“

Text emailu: „Soudní exekutor JUDr. xxx, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 43149010, se sídlem Otakara Březiny 111, 142 01 Jeseník pověřený provedením exekuce: č.j. 22 EXE 129/2014 -20, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 048061/2014-825/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 8 814,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 474,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 437,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností  je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 515255583/8500, variabilní symbol 33245291, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 725,00 Kč

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.“

TIP: Test ZoneAlarm Internet Security Suite – víc než antivirus a firewall

Kritickým místem je přiložený ZIP soubor, který uvnitř skrývá spustitelný EXE soubor s virem! Pochopitelně vedle možné paniky, kterou email může způsobit.

Buďte si však jisti, že exekutor by vás nekontaktoval emailem, ale úředním dopisem! Podobné emaily ani nečtěte, rovnou je mažte. Navíc dobrý antivirus by vás před tímto útokem měl ochránit tím, že vás na vir upozorní včas.

Zdroje článku:
sdílet
tisknout

Témata pro vás

Výběr článků

Vláda v roce 2020 schválila zavedení DPH na malé zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Dosud byly balíčky v hodnotě do 22 eur od daně osvobozeny. Novela zákona tak zavádí do české legislativy předpis EU, který tuto výhodu od roku 2021 ukončuje. Stát si od opatření slibuje větší výběr daní a spravedlivější tržní prostředí. Odborníci očekávají zdražení zboží a snahy o obcházení nových pravidel.
Lamax před Vánoci chrlil jednu novinku za druhou, podobně jako konkurence. Nabídka se potěšitelně rozrostla o další a další zařízení, zejména v oblasti těch "chytrých". Lamax startoval na trhu s akčními kamerami, přidal reproduktory a sluchátka. Ty mám od nich dosud nejraději. Posledním kouskem, který jsem mohl vyzkoušet, je model Street2, jenž se s pořizovací cenou 890 Kč řadí mezi dostupnější bezdrátové reproduktory. Na cenové akce si zatím musíme počkat.
BMW Manufacturing oznámilo nové partnerství s Figure, robotickým startupem, který se specializuje na humanoidní roboty. Díky partnerství budou roboti Figure nasazeni v závodě BMW ve Spartanburgu v Jižní Karolíně, největším vývozci automobilů v USA. Toto je první komerční dohoda, kterou Figure podepsala od svého založení v roce 2022. Společnost neprozradila, kolik robotů bude BMW používat, ale uvedla, že partnerství začne s malými množstvími a bude se rozšiřovat, pokud roboti splní výkonnostní očekávání.
Aktualizováno o fotky dodaného štítu! Nedostatek ochranných pomůcek se stal v boji s nákazou Covidem-19 celosvětovým  problémem. Jejich absence přímo ohrožuje ty, kteří za nás bojují v první linii. Zdravotníci, policisté, hasiči a mnoho dalších, kteří přicházejí do styku s nákazou každý den, nemají dostatek vybavení, které by je dokázalo ochránit. To jsme se rozhodli změnit.

Nepřehlédněte

Odebírat novinky

Přihlásit se

Jestě nemáte účet? Zaregistrujte se zde.

Nahlásit článek